حکایت بر آن است از آنجایی که چابهار در نزدیکی اقیانوس هند قرار دارد و از سویی به علت شکل پوستهی زمین در این ناحیه، با فرورفتن پوستهی اقیانوس در زیر این منطقه، فشار زیادی بوجود میآید که نتیجهی آن همین حباب گِل است. از نگاه زمینشناسی، در گذشته جازموریان حاشیه جنوبی بلوک صحرائی لوت تصور میشد ولی بررسیهای ژئوفیزیک هوائی نشانگر آن است که در این ناحیه پی سنگ از نوع پوسته اقیانوسی است و لذا به نظر میرسد که فرونشست جازموریان به واقع گودال پیش کمانی منشورهای فزاینده مکران است. با توجه به پراکنش واحدهای سنگی چنین بهنظر میرسد که از زمان کرتاسه به بعد- به لحاظ گوناگون- دریا به سمت جنوب عقب نشسته و رسوبهای جوانتری از خود برجای گذاشتهاست. در تابستان حداکثر حرارت شهرستانهای ایرانشهر و زابل به ۵۰ درجه سانتیگراد میرسد. در نواحی جنوبی و ساحلی استان یعنی تا شعاع حدود ۱۵۰ کیلومتری از ساحل دریا در زمستان درجه حرارت شب و روز بین ۲۵-۱۰ در جه سانتیگراد متغیر بوده و این ویژگی همراه با رطوبت نسبی ۹۵-۵۰ درصد در طول سال استعداد فراوان تولید محصولات گرمسیری و سبزیجات غیر فصل را فراهم نمودهاست. شهرستانهای دیگر حرارت پائینتری دارند. خلیج چابهار با بریدگی طبیعی در حاشیه دریای عمان است، چابهار در مقایسه با دیگر مناطق ساحلی و جنوب ایران دارای موقعیت ممتازی در امر کشتیرانی و حمل نقل دریائی است. Data w as gen erat ed wi th the he​lp of GSA Conten t ​Ge​nera tor DEMO᠎.

تمساح پوزه کوتاه، سنجاب بلوچی، خرس سیاه، بز، قوچ، میش، جبیر، آهو و گربه جنگلی از شاخصترین گونههای پستانداران و جیرفتی، دراج، زاغ بور، گیلانشاه خالدار، پلیکان خاکستری، بحری، بالابان، هما، عقاب طلایی و عقاب ماهیگیر از مهمترین گونههای پرندگان شناسایی شده در مناطق حفاظت شده سیستان و بلوچستان هستند. به منظور حفاظت از گونههای زیستی جانوری و گیاهی سیستان و بلوچستان طرح مناطق چهارگانه حفاظت شده زیر نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان به اجرا درآمدهاست. مناطق جنوبی بلوچستان (مکران) با توجه به مجاورت با دریای عمان و بهرهگیری از بادهای موسمی اقلیم متفاوتی دارند. سازهای موسیقی سیستان و بلوچستان نیز گوناگونی بسیاری دارند و بادیها، کوبهایها و زهیها را در بر میگیرند که قیچک (سرود) شبیه کمانچه و زهی آرشهای است، رَباب و تمبورک نیز زهیهایی هستند که با پنجه یا زخمه نواخته میشوند؛ در ادامه همچنین سرنا، نَل (نی)، شیدی و دونَلی هم سازهایی بادی و سِماء یا دف، دهل بزرگ، دُهلک، دُرُّکُر، و تشتک و کوزه نیز از کوبهایهای وابسته شمرده میشوند. بزرگی استان و گوناگونی آب و هوایی، باعث بروز تنوع در پوشش گیاهی و غنای منابع طبیعی تجدید شونده گردیدهاست.

پوشش گیاهی شهرستان چابهار علیرغم بارندگی کم نسبتا انبوه می باشد و از تنوع خاصی بر خو دار است . اقلیم مشرق ارتفاعات و فلاتهای مرتفع و کم وسعت میان آن، نیمه بیابانی با زمستانهای سرد است. دست کم ۹۰ درصد از ایرانیان، مسلمان شیعه و حدود ۸ درصد از ایرانیان، مسلمان سنی هستند. کل بنا در سال ۱۳۹۲ بازسازی شد و از آن پس در معرض دید عموم قرار گرفت. در یک تقسیمبندی کلی میتوان گفت مناطق ایرانشهر، زابل و باهوکلات، آب و هوای بیابانی و مناطق زاهدان، خاش، سراوان و چابهار، آب و هوای نیمه بیابانی و ناحیه کوهستانی بم پشت در جنوب سراوان و امتداد آن به طرف مشرق تا کوههای بشاگرد، آب و هوای نیمه بیابانی معتدل دارند. میزان نزولات در مناطق مختلف معمولاً بین ۱۳۰-۷۰ میلیمتر میباشد. وجود مناطق بکر و گونههای کمیاب و منحصر به فرد در این استان، نظر جانورشناسان و علاقهمندان به طبیعت را به خود جلب کردهاست.

جنگلهای حرا در گواتر بلوچستان، انجیر معابد از گونههای گیاهی این استان هستند. زیستگاههای گونههای جانوری و گیاهی استان در قالب ۱۱ منطقه حفاظت شده توسط محیط بانان محافظت دائم میشود و بیش از یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۳۷۵ هکتار معادل ۷۳ درصد از کل مساحت سیستان و بلوچستان منطقه حفاظت شدهاست. از جمله میتوان گونههای کهور، کنار، بنه، بادام، جش و گز روغن را نام برد. سنت نمایشی ایران، وامدار گونههای نمایشی بومی مانند نقالی و عروسکگردانیها است اما نمایشهای مذهبی نیز جنبهای دیگر را به این سنت افزودهاند. در دوران کنونی، این پوشاک در تابستان بیشتر سفید هستند و در زمستان نیز به رنگ تیره در میآیند. اینها، وابسته به موردهایی چون عروسی، تولد نوزاد، داستانهای حماسی و عشقی، تاریخی و اجتماعی، اندوه و سرخوشی، عرفان و مذهب و دیگر است که به زبان موسیقی و آواز، به شکل نسلبهنسل به دوران کنونی رسیدهاند. برای کسب اطلاعاتی جامع تر در رابطه با بازار کار و درآمد رشته زبان چینی می توانید با مشاوران تحصیلی آیدانیتو تماس بگیرید. پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات جامع تر سری هم به مقاله مشاوره انتخاب رشته بزنید.