اگر دوست دارید تا درباره منطقه آزاد تجاری چابهار و ویژگیهای آن اطلاعات خوبی کسب کنید، در این مقاله از وبلاگ علاءالدین تراول همراه ما باشید. در کوه خواجه آثاری از سلسلههای اشکانیان، ساسانیان و حکومتهای اسلامی بعد از آنها برجا ماندهاست. در گذشته زمینهایی با تپههایی از ماسههای روان و رسوبات دریایی بوده که بخشی از آن در مسیر رودخانهٔ هیرمند قرار داشتهاست. پس از آن به خانه خویشان می روند، فرارسیدن این روز را به هم تبریک می گویند و نان، شیرینی و کلوچه خرمایی مخصوص محلی می خورند. آنها بعد از نماز یکدیگر را در آغوش می گیرند و مصافحه می کنند (سنت خاص مردم بلوچستان بعد از اقامه های نماز). یکی دیگر از خودروهای چینی که در بازار آشفته خودرو ایران و قیمتهای نجومی کراساوورهای اروپایی توانست مشتریان زیادی را بهخود جذب کند، هایما S7 است. استان سیستان و بلوچستان استانی در جنوب شرقی ایران است که دارای جمعیت ۲٬۷۷۵٬۰۱۴ نفر میباشد و پس از کرمان، دومین استان پهناور ایران بهشمار میرود. تاریخ نگاران سیستان را به گرشاسب، یکی از نوادگان کیومرث نسبت دادهاند. در برخی نقاط استان افراد برای دستیابی به آب باید حدود ۴ کیلومتر راه طی کنند تا بتوانند از آب آشامیدنی استفاده کنند.

 A rticle w​as generat ed with t he he lp ​of GSA  Conte nt Gen erat᠎or Dem​over si on.

مراسم ازدواج: مراسم ازدواج در مناطق بلوچ نشین ایران در حدود ۸ مرحله دارد و ۳ شبانه روز طول می کشد. این موضوع زمانی ملموستر میشود که بدانیم این شرکت تعهد ساخت حدود ۷/ ۱ میلیون واحد مسکن را دارد و این تعداد از خانوارهای چینی درگیر این بحران هستند؛ امری که با توجه به علاقه دولت چین به جلوگیری از اعتراضات، دخالت دولت در جهت حل این مشکل را محتملتر میکند. اگرچه در دهههای اخیر، کشف منابع طبیعی و معدنهای بزرگ در استان رخ داد اما ایجاد صنایع در آن، با مشکل روبرو بوده و فقر در این استان گسترش یافتهاست. جالب است بدانید که روستای شیرگواز یکی از مهمترین منابع تولید قهوه در ایران میباشد و هرساله مقدار زیادی قهوه ناب از این روستا استخراج میشود. در محدوده آن نیز سنگ نگارههایی یافت میشود که مربوط به دوران شکار و پیش از پیدایش زبان میباشد. آشپزی بلوچی این منطقه نیز شامل چنگال و دوغ، تنورچه، تباهگ، دوغ پا، خوراکهای خرما چون خرمای پاتی، شیرگ و هارگ، نانهای سِیسِرک، دوتینّی، تیمّوش و پُرانی، ترشیهایی چون چتنی و جوشاندههایی از سبزیجات میشود. This content h᠎as been  done  by GSA Con᠎tent Gener​ator Demov ersion.

از رونق فراوانی برخوردار هستند.

این استان بیشتر آب و هوای گرم و خشک دارد اما در عین حال از گوناگونی آبوهوایی و اقلیمی ویژهای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتلاقی نیز در این استان پهناور به چشم میخورد. در زمان حکومت سلجوقیان در کرمان، منطقه مکران نیز توسط آنها اشغال و تابع کرمان شد بعد از حکومت نادر، مکران اسماً جزو ایران بود، اما حکومت مرکزی تسلط کاملی بر آن نداشت. همچنین یعقوب لیث صفاری پس از شکست اعراب، زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی کشور اعلام کرد بعد از صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان نیز هر یک، مدتی در این سرزمین فرمان راندهاند. این بندر یکی از مناطق آزاد تجاری کشور است و به همین سبب مراکز خرید چابهار از رونق فراوانی برخوردار هستند. اعیاد و سوگواریهای اسلامی نیز در این کشور بسیار رایج است. عیدقربان: عید قربان از اعیاد بسیار مهم مردم بلوچ است و آن را در سه روز جشن می گیرند.

بندر گواتر: تجربه ای از حضور در نقطه صفر مرزی بین ایران و پاکستان، که چشم انداز بسیار زیبایی را ایجاد کرده است. پرواز بهصورت مستقیم از بیشتر فرودگاههای ایران به سمت فرودگاه شهر کنارک صورت میگیرد و از آنجا به بندر چابهار خواهید رسید. جنگهای این سرداران بلوچ با قوای انگلیس منجر به کشته شدن بسیاری از نیروهای انگلیسی شد در نبردی که بین نیروهای جمعه خان با انگلیس در شمال زاهدان کنونی روی داد بیش از ۷۰ انگلیسی کشته شدند. غار سوم در فاصله ۵۰ متری غار اصلی و در سمت چپ آن قرار دارد. سمت چپ تصویر زیر هنک کنگ و سمت راست شنزن هست. در روز چهارم برنامه سفر به چابهار، میخواهیم به سمت غرب و آنسوی خلیج چابهار برویم و زیباییهای آن را کشف کنیم. هر فرد بلوچ از تولد تا مرگ با موسیقی بلوچی همدم و همراه است و بخشی از هویت و احساسات خود را در این نوع از موسیقی پیدا می کند. زاهدان مرکز این استان از طریق راهآهن با میرجاوه و پاکستان ارتباط دارد و از سوی کرمان هم به راهآهن سراسری ایران متصل است. این کوه تنها بلندی دشت سیستان است و مورد تقدس زرتشتیان هم قرار دارد زیرا آنان بر این باورند که پیامبر دین زرتشت از آنجا ظهور میکند.